Wie zijn wij?

 

 

Florinde

Functie op school: Begeleider van de gele groep.

Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, avontuurlijk, fantasierijk, muzikaal en open.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De Verwondering staat voor mij voor een school die in ontwikkeling is. De kinderen en de leerkrachten komen elke dag weer voor nieuwe uitdagingen en ontdekkingen te staan. Deze avontuurlijke kant sprak mij erg aan. Samen de natuur in, je verwonderen, op je eigen tempo leren zijn belangrijke ijkpunten voor mij. Ook de kleinschaligheid en de natuurlijke ligging deden mij kiezen voor deze school.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Ik wil de kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, zich op hun eigen manier te uiten en te laten ervaren hoe wonderlijk de wereld is waarin we leven. Door mooie verhalen, liederen, een eigen manier van lesstof verwerken en de jaargetijden intensief te beleven probeer ik hiervoor een bedding te leggen. Zaadjes planten, die later geoogst kunnen worden. Ik wil ze een magische tijd meegeven. Een onvergetelijke kindertijd.

Waar krijg ik energie van?
Ik krijg energie van nieuwe ideeën vormgeven op allerlei vlakken; creatief, muzikaal en avontuurlijk. Ik wil de lesstof zo vormgeven, dat het een plezier is om naar school te gaan!

Welke studie/werkervaring neem ik mee?
Ik heb als kind de hele vrijeschool doorlopen (kleuters tot en met klas 12). De visie hierachter is dat elk kind zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het zijn voor mij gouden jaren geweest. Het deed mij dan ook later besluiten dat ik deze prachtige vorm van onderwijs door wilde geven aan de nieuwe generatie. Ik heb de opleiding voor vrijeschoolleerkracht toen gevolgd, aan de Hogeschool Helicon te Zeist. In eerste instantie om kleuterjuf te worden. Maar gaandeweg heb ik toch voor de schoolgaande weg gekozen (klas 1 t/m 6) omdat ik hier veel meer van kon leren en mezelf in kon ontwikkelen. Na mijn studie ben ik op een buitenschoolse opvang gaan werken die aansloot bij de vrijeschool. Ik kon hier veel creativiteit in kwijt en mijn antroposofische visie uitdragen. Wat een tijdelijke baan zou zijn werd uiteindelijk 5 jaar. Het heeft daarna nog enkele jaren geduurd voordat ik daadwerkelijk een eigen klas had. Ik kreeg ondertussen een prachtige dochter, die mijn leven even liet vertragen in positieve zin. Na deze onderbreking ben ik weer rustig begonnen met werken. Eerst weer op een BSO en later bij de Ontdekkers, een net begonnen baby/peutergroepje, naast de Verwondering. Na anderhalf jaar kwam er een mogelijkheid de kleuters over te nemen bij de school. Dit was een wens die uitkwam voor mij. Hier voel ik mij als een vis in het water!

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Ik wil graag verder bouwen met deze school. Er is nog zo veel te ontdekken! Ik ben iemand die leeft bij de dag. Op dit moment wil ik mij verder ontwikkelen op muzikaal gebied, ik zou graag meer muziek in de school willen. Sinds de zomervakantie heb ik een extra doel erbij gekregen, namelijk; het “leerklasje” voor de oudste kleuters/klas 1. Dit klasje krijgt elke morgen, van 9.00 tot 10.00 aparte aandacht, nadat we met z’n allen in de kring zijn geweest. Er is dan een extra juf die de andere kinderen begeleidt in hun spel en hen voorleest. Tijdens dit uurtje zijn we bezig met het leren van de letters en cijfers in samenhang met de natuur en de belevingswereld waarin het kind van 5/6 jaar zich bevindt. Verder wens ik dat we uitgroeien tot een iets grotere school, op een natuurlijke, vaste landplaats.Niels

Functie op school: Begeleider van de groene groep.

Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Sportief, creatief, vol energie, empathisch, vindingrijk.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Ik heb gekozen voor de Verwondering omdat ik graag mensen om mij heen heb die bewegen vanuit passie en enthousiasme. Ook ben ik graag in de natuur en houd ik ervan creatief bezig te zijn.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Mijn enthousiasme voor dit type onderwijs!

Waar krijg ik energie van?
Goede ideeën, haalbare plannen en een blij gezicht.

Welke studie/werkervaring neem ik mee?
Vanaf het vmbo ben ik doorgestroomd naar het mbo voor de opleiding onderwijsassistent, gevolgd door 2 jaar pabo en afgerond met de studie pedagogiek. Door de jaren heen heb ik gewerkt op verschillende scholen waar ik kinderen heb ondersteund maar ook leerkrachten. Ik heb lessenreeksen ontwikkeld, heb verschillende cursussen gevolgd en ben ambulant begeleider geweest. Zo heb ik in de afgelopen jaren dus al aardig wat ervaringen mogen opdoen. Centraal staat altijd; een open blik en altijd op zoek naar de vraag achter de vraag.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Ik probeer elke dag mijn steentje bij te dragen aan een groenere en meer creatieve wereld waarin iedereen gezien wordt zoals hij of zij is. Dit hoop ik in de toekomst te mogen blijven doen.


Erika

Functie op school: Begeleider paarse groep en individueel begeleider.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, betrokken, mensgericht, positief, out-of-the-box

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De Verwondering springt er voor mij als school tussenuit, omdat kinderen zich hier, in al hun eigenheid, mogen ontwikkelen in de volle breedte tot een mooi geheel. Alle aspecten van het mens zijn, zijn fysiek, zijn innerlijke wereld en die van het kind in verhouding tot de wereld om hemheen krijgen ruimte om te groeien. Er is veel ruimte binnen de gestelde kaders. En dat spreekt mij aan.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Ik wil graag bijdragen aan De verwondering door extra ondersteuning te geven aan de leerlingen bij de verwerkingsstof van rekenen, taal, spelling en lezen. Dan ben ik daar waar ik hulp kan bieden. Daarnaast richt ik mij op, wat genoemd wordt, de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis) en creatieve vakken. Ik hoop door mijn enthousiasme voor deze vakken bij de kinderen een vonkje te laten ontstaan waarmee ze belangstelling voor de wereld om hen heen en besef van hun plek daarin te gaan ontwikkelen.

Waar krijg ik energie van?
Het geeft mij energie als ik de kinderen specifiek (en mensen in het algemeen) kan inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Als ik ze zie genieten van het ontdekken van zichzelf en de wereld

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb mijn onderwijsbevoegdheid lang geleden behaald. Ben uiteindelijk het bedrijfsleven in gegaan en heb daar in verschillende branches verschillende functies beoefend. Als laatste als HR Manager. Naast mijn werk ben ik graag bij mijn paard en mijn andere dieren. Ik hou van de natuur en alles wat deze ons te bieden heeft. Ik hou van theater en kunst en ben ook graag zelf creatief bezig. Ik daag mezelf nog altijd uit om nieuwe dingen te proberen. Want ik bent nooit te oud om te leren.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Voor de toekomst wil ik graag wat moois maken van alles wat ons allen op “De Verwondering” op het pad komt. “Make the best of what happens next”.


Marjan

Functie op school: Oprichtster van de Verwondering en lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Doelgericht, energiek, doorzetter, toegewijd en gevoelig.  

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
5 jaar geleden heb ik de Verwondering opgericht omdat ik als droom heb dat kinderen op school zichzelf kunnen en mogen zijn. En dat ze mogen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Mijn ambitie is om het onderwijs aan te passen naar de behoefte van de kinderen en minder prestatiegericht te laten zijn. Dit probeer ik waar te maken met de Verwondering.  

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Mijn ambitie om vele kinderen te laten genieten van het mooie onderwijs op de Verwondering. Hiervoor ga ik door het vuur en breng ik een ongelooflijke ‘drive’ mee om te laten zien dat dit het onderwijs van de toekomst is. Daarnaast heeft mijn ervaring als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter mij meegegeven dat je voor je dromen moet gaan in het leven en dat elk kind er mag zijn zoals hij/zij is.

Waar krijg ik energie van?
Van het enthousiasme dat ik zie bij de kinderen, maar ook bij de betrokken volwassenen.  Van het gevoel dat we hier samen bezig zijn met en met z’n allen de wil hebben om hiermee verder te gaan. Van een wandeling in het bos en de zon die schijnt.  

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb jarenlang als registeraccountant gewerkt bij een groot kantoor. Dit helpt in het overzien van de zakelijke, financiële en organisatorische kant.  Het moeder zijn van onze kinderen en het verdiepen in allerlei thema’s rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen draagt bij aan het ontwikkelen van de visie van de school en de uitwerking daarvan.  

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Mijn ambitie voor de Verwondering is groei. Groei in het ‘volwassen’ worden van de organisatie en groei in het aantal leerlingen. Maar ook groei naar voortgezet onderwijs. En uiteindelijk groei naar het complete onderwijsveld in Nederland. Dat we maar een voorbeeld mogen zijn voor velen!


Fleur

Functie op school: Stagiaire binnen de organisatie

Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, betrouwbaar, eerlijk, enthousiast en avontuurlijk.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Ik heb gekozen voor de Verwondering omdat ik graag stage wou gaan lopen in een kleine organisatie waar ik zelf veel kon gaan betekenen als stagiaire. Uit mijn ervaring zijn veel organisaties groot en moet je je aan veel regels houden. Dit wilde ik graag anders en zodoende ben ik terecht gekomen bij de verwondering. Ik vind het systeem van de school mooi hoe ze de kinderen het onderwijs aanbieden en denk veel te kunnen leren van de organisatie.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Enthousiasme, meedenken en helpen in de organisatie. Ik kan mijn talenten inzetten om de organisatie verder te helpen met groeien.

Waar krijg ik energie van?
Ik krijg energie van werken met de paarden. Ik ben zelf creatief aangelegd en krijg er dan ook energie van als ik dit kwijt kan in de organisatie en iets kan bijdragen.

Welke studie/werkervaring neem ik mee?
In 2021 studeerde ik af van de opleiding bedrijfsleider paardensport en houderij. Vanuit deze opleiding heb ik samen met mijn moeder een eigen bedrijf in het trainen en fokken van IJslandse paarden, dit is dan ook mijn passie. Ik leer kinderen ook paardrijden, dus naast mijn studie ben ik veel op het paard te vinden. Ik wou graag nog door studeren en volg dan nu de opleiding pedagogisch management kind en educatie. Ik heb stage gelopen in de kinderopvang en in de gehandicaptenzorg. Ik neem dus mijn opgedane studie ervaring mee in de organisatie. Wat zijn mijn ambities voor de toekomst? Om mijn paarden ambitie te kunnen gaan combineren met de kinderen. Ikzelf denk dat dit een mooie combinatie is en wil dit dan ook graag gaan ontdekken in de toekomst.


Anne-Marleen

Functie op school: Vrijwilliger in de gele groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, humor, leergierig, vindingrijk en eerlijk

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De naam raakte me direct! Ook vind ik het mooi dat de school door ouders is opgericht.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Enthousiasme, plezier, leren van kinderen.

Waar krijg ik energie van?
Natuur, terug naar eenvoudig, naar basis. Buiten zijn/leven. Mijn hond en dieren in het algemeen. Zwemmen in koud water. Klussen, dingen maken.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
20 jaar wijkverpleging, klachten bemiddelaar gezondheidszorg, communicatietrainingen, docenten opleiding verpleegkunde, NLP-practitioner, master, trainer opleiding.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Een eigen coaching praktijk. Een steentje bijdragen aan een gezonde gemeenschappelijke samenleving.


Sanne

Functie op school: pedagogisch medewerker verlengde schooldag.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Humor, creatief, zorgzaam, Leergierig, ondernemend

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Door het jarenlange thuiszitten van mijn oudste zoon heb ik ondervonden wat niet passend onderwijs doet met een kind maar ook met zijn omgeving. Leren op je eigen manier en in de natuur spreekt mij daarom erg aan.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Gezelligheid, creativiteit. Ik wil graag kinderen helpen en begeleiden om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.

Waar krijg ik energie van?
Lekker eten, samen zijn met mijn gezin, wandelen in het bos.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb jaren lang op zorgboerderij gewerkt met kinderen met een extra zorgbehoefte. Dit heb ik met veel plezier gedaan tot mijn oudste zoon thuis kwam te zitten van school. Sinds hij niet meer naar school gaat heb ik veel aan zelfstudie gedaan. Omdat mijn interesse voor anders leren gewekt was ben ik in september begonnen met een opleiding voor onderwijsassistente.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Als ik mijn opleiding heb afgerond zou ik graag verder leren voor internbegeleider.Astrid

Functie op school : Stagiaire, opleiding onderwijsassistent

Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Rustig, positief, creatief, zorgzaam, open. 

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering? 
Het zijn wie je bent in alle facetten, voor zowel kind als begeleider.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Rustige positieve energie. Je laten voelen dat ik iemand echt heb gezien.

Waar krijg ik energie van? 
De onbevangen vragen van kinderen, die in al hun eerlijkheid oprecht iets willen weten.

Welke studie/werkervaring neem ik mee? 
Opgeleid tot bloemist. Samen met mijn man een bedrijf in uitvaartbloemen. Ervaring van grote flexibiliteit en creativiteit. Groot empathisch vermogen.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?  
Na deze opleiding kijk ik wie of wat er op mijn pad komt wandelen of ga ik nog de pabo opleiding volgen.

 

Claudia

Functie op school: Lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Empathisch, creatief, ondernemend, ontdekker, reislustig

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Ik heb gekozen voor De Verwondering zodat mijn kinderen alle mogelijkheden krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, mentaal en fysiek.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Doordat ik zowel op school-, studie- en werkgebied nooit in een systeem heb ‘gepast’, maar mijn eigen pad volgde, is het natuurlijk om buiten de conventionele kaders te denken. Ik denk dat dit van meerwaarde is voor mijn bijdrage aan het kernteam.

Waar krijg ik energie van?
Buiten zijn in de natuur, met mijn paard werken, met de kinderen samen zijn, of alle drie tegelijk! Daar krijg ik energie van. Net als van verbinden met anderen met wie je overeenkomsten hebt en zo tot allerlei mooie initiatieven komt.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
In 2007 studeerde ik af in de richting neuropsychologie aan RUG in Groningen. Nuttige vaardigheden vanuit mijn studie en werkervaring in dat werkveld zijn analytisch en kritisch denken, maar ook onderzoek doen in brede zin. Daarnaast heb ik uiteraard veel geleerd over de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Mijn ervaring als ondernemer, sinds 2012, is niet alleen springplank voor mijn professionele ontwikkeling geweest, maar ook persoonlijk. Als ondernemer moet je leren volledig zelfsturend te zijn en alle verantwoordelijkheid te nemen. Met de oprichting van een winkel in duurzame kleding in 2013 heb ik ook ervaring opgedaan in het stuk pionieren en dan ook nog vanuit idealisme. Dat stukje kan ik nu ook goed gebruiken voor mijn rol binnen het kernteam.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Mijn ambitie is nu vooral gericht op het ondersteunen van en mogelijkheden creëren voor onze kinderen. Voor de school wil ik me inzetten zodat niet alleen onze kinderen, maar ook veel andere kinderen in de toekomst op deze prachtige manier zichzelf mogen ontdekken en ontwikkelen. Persoonlijk wil ik me verder ontwikkelen in het helpen van anderen met het leren ‘leren’.


Eline

Functie op school: Lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Energiek, enthousiast, gedreven, gepassioneerd, leergierig.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Een school die aansluit bij onze manier van omgang met onze kinderen. Het is fijn als een school, waar ze veel tijd door brengen, aansluit bij wat ik mijn kinderen wil laten zien in het leven. Ze mogen vertrouwen hebben in het ontdekken van het leven en alles wat daarbij hoort.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Ik  kan mijn talenten inzetten om deze organisatie te helpen groeien en te zorgen dat we onderwijs kunnen bieden aan veel leerlingen.

Waar krijg ik energie van?
Ik krijg energie van de ochtend, van heerlijk swingende muziek, van de lach van mijn kinderen, de kansen die het leven me geeft vol passie aan te grijpen.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb een bakkerij op mogen zetten in Malawi, gewerkt aan een educatief project in India en werk momenteel in de jeugdzorg in mijn eigen logeerhuis. Ik zie kansen, durf ze te pakken en voel me goed bij pionieren.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Ik wil heel graag met mijn gezin op wereldreis en samen een intens avontuur beleven.

 

Arrow Down Icon