Wie zijn wij?

Florinde

Functie op school: Werkzaam in de 4-7 jaar groep.

Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, avontuurlijk, fantasierijk, muzikaal en open.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De Verwondering staat voor mij voor een school die in ontwikkeling is. De kinderen en de leerkrachten komen elke dag weer voor nieuwe uitdagingen en ontdekkingen te staan. Deze avontuurlijke kant sprak mij erg aan. Samen de natuur in, je verwonderen, op je eigen tempo leren zijn belangrijke ijkpunten voor mij. Ook de kleinschaligheid en de natuurlijke ligging deden mij kiezen voor deze school.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Ik wil de kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, zich op hun eigen manier te uiten en te laten ervaren hoe wonderlijk de wereld is waarin we leven. Door mooie verhalen, liederen, een eigen manier van lesstof verwerken en de jaargetijden intensief te beleven probeer ik hiervoor een bedding te leggen. Zaadjes planten, die later geoogst kunnen worden. Ik wil ze een magische tijd meegeven. Een onvergetelijke kindertijd.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Ik krijg energie van nieuwe ideeën vormgeven op allerlei vlakken; creatief, muzikaal en avontuurlijk. Ik wil de lesstof zo vormgeven, dat het een plezier is om naar school te gaan!

Welke studie/werkervaring neem ik mee?
Ik heb als kind de hele vrijeschool doorlopen (kleuters tot en met klas 12). De visie hierachter is dat elk kind zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Het zijn voor mij gouden jaren geweest. Het deed mij dan ook later besluiten dat ik deze prachtige vorm van onderwijs door wilde geven aan de nieuwe generatie. Ik heb de opleiding voor vrijeschoolleerkracht toen gevolgd, aan de Hogeschool Helicon te Zeist. In eerste instantie om kleuterjuf te worden. Maar gaandeweg heb ik toch voor de schoolgaande weg gekozen (klas 1 t/m 6) omdat ik hier veel meer van kon leren en mezelf in kon ontwikkelen. Na mijn studie ben ik op een buitenschoolse opvang gaan werken die aansloot bij de vrijeschool. Ik kon hier veel creativiteit in kwijt en mijn antroposofische visie uitdragen. Wat een tijdelijke baan zou zijn werd uiteindelijk 5 jaar. Het heeft daarna nog enkele jaren geduurd voordat ik daadwerkelijk een eigen klas had. Ik kreeg ondertussen een prachtige dochter, die mijn leven even liet vertragen in positieve zin. Na deze onderbreking ben ik weer rustig begonnen met werken. Eerst weer op een BSO en later bij de Ontdekkers, een net begonnen baby/peutergroepje, naast de Verwondering. Na anderhalf jaar kwam er een mogelijkheid de kleuters over te nemen bij de school. Dit was een wens die uitkwam voor mij. Hier voel ik mij als een vis in het water!

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Ik wil graag verder bouwen met deze school. Er is nog zo veel te ontdekken! Ik ben iemand die leeft bij de dag. Op dit moment wil ik mij verder ontwikkelen op muzikaal gebied, ik zou graag meer muziek in de school willen. Sinds de zomervakantie heb ik een extra doel erbij gekregen, namelijk; het “leerklasje” voor de oudste kleuters/klas 1. Dit klasje krijgt elke morgen, van 9.00 tot 10.00 aparte aandacht, nadat we met z’n allen in de kring zijn geweest. Er is dan een extra juf die de andere kinderen begeleidt in hun spel en hen voorleest. Tijdens dit uurtje zijn we bezig met het leren van de letters en cijfers in samenhang met de natuur en de belevingswereld waarin het kind van 5/6 jaar zich bevindt. Verder wens ik dat we uitgroeien tot een iets grotere school, op een natuurlijke, vaste landplaats.Mascha

Functie op school: Werkzaam in de 7-13 jaar groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Sociaal, sportief, empatisch, hulpvaardig en zorgzaam.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Op de Verwondering wordt er echt gekeken naar ‘wat een kind nodig heeft om te groeien’. Het is fijn dat elk kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen en met plezier naar school toe gaat!

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Geborgenheid. De kinderen voelen zich fijn en veilig. Elk kind kan aangeven wat hij/zij nodig heeft om zich fijn te voelen zodat hij/ zij kan ‘groeien’.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Om te zien dat kinderen met veel plezier leren. Vooral tijdens het buiten zijn (in het bos en tijdens het bewegend leren) zie je dit plezier er vanaf stralen!

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb 24 jaar ervaring als groepsleerkracht en vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Ik heb lesgegeven aan alle midden- en bovenbouwgroepen (groep 3 t/m 8).

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Open staan voor alles, groeien en blijven verwonderen!

Allet

Functie op school: Werkzaam in de 7-13 jaar groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Zien, voelen, luisteren, warm, lief.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Ik vind het belangrijk dat kinderen hun leven (leren) leven. In het nu, niet ‘voor later’. Leren leven met jezelf -waar ben ik goed in, waar loop ik tegenaan, waar liggen mijn interesses- en met anderen. Samen leren van en met elkaar. Iedereen mag zijn zoals het is, wordt gezien en gehoord en mag leren in eigen tempo. 

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Ik hoop de kinderen op de Verwondering een stevige dosis zelfkennis en zelfvertrouwen mee te kunnen geven, waar ze nu en ‘later’ veel profijt van zullen hebben. 

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Zon/warmte – fotograferen – wandelen – lekker eten – dans

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Leerkracht basisonderwijs PABO

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
De balans weten te houden tussen mijn gezin en mijn werk. Dit blijft een uitdaging!

Erika

Functie op school: Werkzaam in de 7-13 jaar groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, betrokken, mensgericht, positief, out-of-the-box

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De Verwondering springt er voor mij als school tussenuit, omdat kinderen zich hier, in al hun eigenheid, mogen ontwikkelen in de volle breedte tot een mooi geheel. Alle aspecten van het mens zijn, zijn fysiek, zijn innerlijke wereld en die van het kind in verhouding tot de wereld om hemheen krijgen ruimte om te groeien. Er is veel ruimte binnen de gestelde kaders. En dat spreekt mij aan.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Ik wil graag bijdragen aan De verwondering door extra ondersteuning te geven aan de leerlingen bij de verwerkingsstof van rekenen, taal, spelling en lezen. Dan ben ik daar waar ik hulp kan bieden. Daarnaast richt ik mij op, wat genoemd wordt, de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis) en creatieve vakken. Ik hoop door mijn enthousiasme voor deze vakken bij de kinderen een vonkje te laten ontstaan waarmee ze belangstelling voor de wereld om hen heen en besef van hun plek daarin te gaan ontwikkelen.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Het geeft mij energie als ik de kinderen specifiek (en mensen in het algemeen) kan inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Als ik ze zie genieten van het ontdekken van zichzelf en de wereld

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb mijn onderwijsbevoegdheid lang geleden behaald. Ben uiteindelijk het bedrijfsleven in gegaan en heb daar in verschillende branches verschillende functies beoefend. Als laatste als HR Manager. Naast mijn werk ben ik graag bij mijn paard en mijn andere dieren. Ik hou van de natuur en alles wat deze ons te bieden heeft. Ik hou van theater en kunst en ben ook graag zelf creatief bezig. Ik daag mezelf nog altijd uit om nieuwe dingen te proberen. Want ik bent nooit te oud om te leren.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Voor de toekomst wil ik graag wat moois maken van alles wat ons allen op “De Verwondering” op het pad komt. “Make the best of what happens next”.

Marjan

Functie op school: Oprichtster van de Verwondering en lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Doelgericht, energiek, doorzetter, toegewijd en gevoelig.  

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
5 jaar geleden heb ik de Verwondering opgericht omdat ik als droom heb dat kinderen op school zichzelf kunnen en mogen zijn. En dat ze mogen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Mijn ambitie is om het onderwijs aan te passen naar de behoefte van de kinderen en minder prestatiegericht te laten zijn. Dit probeer ik waar te maken met de Verwondering.  

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Mijn ambitie om vele kinderen te laten genieten van het mooie onderwijs op de Verwondering. Hiervoor ga ik door het vuur en breng ik een ongelooflijke ‘drive’ mee om te laten zien dat dit het onderwijs van de toekomst is. Daarnaast heeft mijn ervaring als moeder van een ernstig meervoudig beperkte dochter mij meegegeven dat je voor je dromen moet gaan in het leven en dat elk kind er mag zijn zoals hij/zij is.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Van het enthousiasme dat ik zie bij de kinderen, maar ook bij de betrokken volwassenen.  Van het gevoel dat we hier samen bezig zijn met en met z’n allen de wil hebben om hiermee verder te gaan. Van een wandeling in het bos en de zon die schijnt.  

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb jarenlang als registeraccountant gewerkt bij een groot kantoor. Dit helpt in het overzien van de zakelijke, financiële en organisatorische kant.  Het moeder zijn van onze kinderen en het verdiepen in allerlei thema’s rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen draagt bij aan het ontwikkelen van de visie van de school en de uitwerking daarvan.  

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Mijn ambitie voor de Verwondering is groei. Groei in het ‘volwassen’ worden van de organisatie en groei in het aantal leerlingen. Maar ook groei naar voortgezet onderwijs. En uiteindelijk groei naar het complete onderwijsveld in Nederland. Dat we maar een voorbeeld mogen zijn voor velen!

Arja

Functie op school: Werkzaam in de 4-7 jaar groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Pleziermaker, relatiemanager, horen, zien, speels.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Bij de kinderen is de wil om te leren altijd aanwezig. De vraag is dan wat, hoe en wanneer wil je het leren? Dat is voor alle kinderen (en voor volwassenen: er is niet veel verschil…) anders. Hoe mooi is het dan om op deze school een bijdrage te gaan leveren om in grotere vrijheid dan in het reguliere onderwijs de kennis en vaardigheden aan te bieden?

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Ervaring en rust. De werkelijkheid kan niet worden weggepoetst of mooier gemaakt. Met je neus tegen de muur lopen zorgt ervoor dat je weet waar je neus zit en waar de muur staat. En voor het geval dat dit wel erg hard klinkt: waarschuwen voor de muur mag, hoor! En voor de mogelijke bloedneus.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Zien groeien. Spelenderwijs ‘worden’, zodat je je beperkingen en mogelijkheden leert kennen. Problemen vragen om oplossingen en mogelijkheden zien. Dat geeft zelfvertrouwen en een realistisch beeld van het eigen kunnen. Zelf doen en zelf ervaren in een veilige omgeving, waarbij iedereen wordt gehoord en gezien is de basis voor het verdere leven. Om de soms onverwachte hobbels en oneffenheden op het levenspad te kunnen accepteren is het zo belangrijk om te weten wat je wel en niet kan. Wanneer doe je dingen samen? Welke ruimte geef je jezelf en anderen? Heerlijk filosoferen over een plezierig leven… En als volwassene blijven spelen.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Grote lijnen zitten in kleine dingen…Met de eerste groep zij-instromers ben ik vanuit mijn werk in het bedrijfsleven en bij de overheid het onderwijs ingegaan. Na mijn werk met volwassenen wilde ik ook het werken met kinderen aan mijn CV toevoegen. In mijn werk is de rode draad altijd ‘relatiemanagement’. Dat is mijn passie: meehelpen om het leven plezieriger te maken voor mensen. Een van mijn conclusies is dat er niet zo veel verschil bestaat tussen grote en kleine mensen. Voor allemaal is het essentieel om gehoord en gezien te worden.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Als oude, ervaren en wijze vrouw bij blijven dragen aan de levens van andere mensen. Zelf hoop ik nooit te stoppen met meer leren over hoe het leven in elkaar steekt.

Anne-Marleen

Functie op school: Vrijwilliger in de 4-7 jaar groep.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Creatief, humor, leergierig, vindingrijk en eerlijk

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
De naam raakte me direct! Ook vind ik het mooi dat de school door ouders is opgericht.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Enthousiasme, plezier, leren van kinderen.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Natuur, terug naar eenvoudig, naar basis. Buiten zijn/leven. Mijn hond en dieren in het algemeen. Zwemmen in koud water. Klussen, dingen maken.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
20 jaar wijkverpleging, klachten bemiddelaar gezondheidszorg, communicatietrainingen, docenten opleiding verpleegkunde, NLP-practitioner, master, trainer opleiding.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Een eigen coaching praktijk. Een steentje bijdragen aan een gezonde gemeenschappelijke samenleving.

Claudia

Functie op school: Lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Empathisch, creatief, ondernemend, ontdekker, reislustig

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Ik heb gekozen voor De Verwondering zodat mijn kinderen alle mogelijkheden krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, mentaal en fysiek.

Wat kom ik brengen op de Verwondering? 
Doordat ik zowel op school-, studie- en werkgebied nooit in een systeem heb ‘gepast’, maar mijn eigen pad volgde, is het natuurlijk om buiten de conventionele kaders te denken. Ik denk dat dit van meerwaarde is voor mijn bijdrage aan het kernteam.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Buiten zijn in de natuur, met mijn paard werken, met de kinderen samen zijn, of alle drie tegelijk! Daar krijg ik energie van. Net als van verbinden met anderen met wie je overeenkomsten hebt en zo tot allerlei mooie initiatieven komt.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
In 2007 studeerde ik af in de richting neuropsychologie aan RUG in Groningen. Nuttige vaardigheden vanuit mijn studie en werkervaring in dat werkveld zijn analytisch en kritisch denken, maar ook onderzoek doen in brede zin. Daarnaast heb ik uiteraard veel geleerd over de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Mijn ervaring als ondernemer, sinds 2012, is niet alleen springplank voor mijn professionele ontwikkeling geweest, maar ook persoonlijk. Als ondernemer moet je leren volledig zelfsturend te zijn en alle verantwoordelijkheid te nemen. Met de oprichting van een winkel in duurzame kleding in 2013 heb ik ook ervaring opgedaan in het stuk pionieren en dan ook nog vanuit idealisme. Dat stukje kan ik nu ook goed gebruiken voor mijn rol binnen het kernteam.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Mijn ambitie is nu vooral gericht op het ondersteunen van en mogelijkheden creëren voor onze kinderen. Voor de school wil ik me inzetten zodat niet alleen onze kinderen, maar ook veel andere kinderen in de toekomst op deze prachtige manier zichzelf mogen ontdekken en ontwikkelen. Persoonlijk wil ik me verder ontwikkelen in het helpen van anderen met het leren ‘leren’.

Eline

Functie op school: Lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Energiek, enthousiast, gedreven, gepassioneerd, leergierig.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Een school die aansluit bij onze manier van omgang met onze kinderen. Het is fijn als een school, waar ze veel tijd door brengen, aansluit bij wat ik mijn kinderen wil laten zien in het leven. Ze mogen vertrouwen hebben in het ontdekken van het leven en alles wat daarbij hoort.

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Ik  kan mijn talenten inzetten om deze organisatie te helpen groeien en te zorgen dat we onderwijs kunnen bieden aan veel leerlingen.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Ik krijg energie van de ochtend, van heerlijk swingende muziek, van de lach van mijn kinderen, de kansen die het leven me geeft vol passie aan te grijpen.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Ik heb een bakkerij op mogen zetten in Malawi, gewerkt aan een educatief project in India en werk momenteel in de jeugdzorg in mijn eigen logeerhuis. Ik zie kansen, durf ze te pakken en voel me goed bij pionieren.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst?
Ik wil heel graag met mijn gezin op wereldreis en samen een intens avontuur beleven.

Carin

Functie op school: Lid van het kernteam/dagelijks bestuur.

Beschrijf jezelf in 5 woorden.
Empathisch, leergierig, intuïtief, enthousiast, georganiseerd.

Waarom heb ik gekozen voor de Verwondering?
Dit is een plek waar mijn kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn. Een plek waar ze kunnen ervaren wat hun talenten zijn en ontdekken waar ze in willen groeien. Leren vanuit intrinsieke motivatie en dichtbij bij de natuur!

Wat kom ik brengen op de Verwondering?
Zowel op organisatie als op pedagogisch vlak kan ik mijn kwaliteiten inzetten in het meedenken en bouwen aan de toekomst van deze mooie school.

lees meer …

Waar krijg ik energie van?
Wanneer ik in een fijne en voor mij passende flow zit. Dat betekent, tijd voor mezelf, tijd met mijn gezin, een wandeling in het bos of aan het strand, goede en inspirerende gesprekken, fijne muziek en lekker slapen.

Welke werk/studie ervaring neem ik mee?
Vanuit de mbo-opleiding” SPW 4”, ging ik door met de hbo-opleiding “Social Work” richting Pedagogiek. Daarnaast heb ik veel gewerkt met kinderen van verschillende leeftijden in verschillende situaties. Met deze bagage, het moederschap en mijn persoonlijke groei/zelfontwikkeling, denk ik dat ik een mooie bijdrage kan leveren op school.

Wat zijn mijn ambities voor de toekomst? Meebewegen met dat wat het leven me brengt en daarbij de balans weten te houden voor mijzelf en voor mijn gezin. Daarnaast wil ik me focussen op de verdere groei van mijn eigen praktijk!

Arrow Down Icon