Brede basisschool De Verwondering : de vrije basisschool in Drenthe.

Wie zijn wij?

Marianne de Jong

Marianne de Jong

Leerkracht van kleuters en klas 1.

Mijn naam is Marianne de Jong, een 29-jarige uit Groningen. Na 5 jaar in het reguliere middelbaar onderwijs gewerkt te hebben, besloot ik dat het tijd werd voor een nieuwe stap. Ik kwam terecht bij de natuurschool, en daar kwam ik in aanraking met kinderen van de basisschoolleeftijd en hoe geweldig het is om in, en van, de natuur te leren!

Bij BBS de Verwondering geef ik les aan de kleuters en groep 3 / 4. Dat is elke dag genieten! Als ik niet voor de klas sta, dan kun je mij op het softbalveld vinden of op de bank met een goed boek en liters thee.

Mascha van den Berg

Mascha van den Berg

Leerkracht kleuters en klas 1.

Hoi! Mijn naam is Mascha van den Berg. Ik woon in Peize samen met mijn man, twee dochters, hond en twee katten. Nadat ik de ALO en PABO heb afgerond ben ik 20 jaar werkzaam geweest in het reguliere basisonderwijs. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.

In ‘onderwijsland’ ben je altijd in beweging en ‘vernieuwingen’ volgen elkaar op. Je gaat daar als leerkracht in mee en dit heb ik ook jaren gedaan. Toch merkte ik dat ik de laatste jaren minder plezier ervoer in het reguliere onderwijs. Toen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik op zoek gegaan naar iets anders. BBS de Verwondering kwam zomaar op mijn pad!

En ja, dit is echt iets anders! Om te beginnen zijn de kinderen hier grotendeels lekker buiten! We beginnen iedere dag buiten met een bewegend deel. We doen leuke spelletjes waarbij de kinderen spelenderwijs hun coördinatie en motorische vaardigheden ontwikkelen. De kinderen krijgen een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Het ‘spelend leren’ en ‘bewegend leren’ is elke dag aan de orde. Vol enthousiasme rennen de kinderen naar de overkant om daar een taalkaartje te zoeken en terug te brengen naar de juiste plek. Ze klimmen en klauteren over een parcours met de tafel van 3 in hun hand en oefenen zo spelenderwijs de tafels. Ik vind deze manier van leren erg waardevol en het is fijn dat er op deze school de tijd en ruimte voor is.

Ook is er veel tijd en ruimte voor het kind om zich op zijn eigen manier en tempo te ontwikkelen. We bieden oefenstof pas aan als het kind er echt aan toe is en we proberen aan te sluiten bij de behoeftes van het kind. Omdat de klassen klein zijn, is er ook echt tijd en aandacht voor het kind.

Over tijd gesproken, in het bos vergeten we gewoon de tijd! Het bos is een belangrijk element bij ons op school. Gelukkig grenst BBS de Verwondering aan het bos. Elke dag trekken we erop uit! Weer of geen weer! Bob, onze schoolhond gaat ook lekker mee. In het bos is het altijd leuk! De kinderen bedenken de leukste dingen: boompje klimmen, verstoppertje spelen, hutten maken, diertjes zoeken….alles is mogelijk. Heerlijk hoe een kind in zijn fantasiespel op kan gaan en mooi om te zien dat het bos zo’n leerrijke omgeving is!

Janneke

Janneke

Leerkracht van de kleuters

Ik ben Janneke. Na mijn vwo opleiding moest ik een studiekeuze maken en ik wist niet wat ik wilde doen. Ik besloot dat ik wilde weten wat ‘waar’ is. Ik ben godsdienstwetenschap gaan studeren om te weten wat mensen over de hele wereld aan zingeving en ‘waarheidsbeleving’ kunnen ervaren. Ik werd me ervan bewust dat ‘waarheid’ alleen bij ieder van ons in ons eigen innerlijk zit. Ik ben toen een opleiding tot verpleegkundige gaan volgen, omdat ik met mijn handen wilde werken en de ‘waarheid’ van het lichamelijke wilde leren kennen. Verpleegkunde was geen vak voor mij en ik heb me om laten scholen tot kleuterleidster voor het vrije onderwijs. In dit werk kan ik ‘hemel’ en ‘aarde’ verbinden. De kinderen begrijpen mij en ik begrijp de kinderen. Ik laat me inspireren door schoonheid en waarheid. En dat kan heel divers zijn. Als het maar uit het oprechte innerlijk komt van plant, dier of mens. In de communicatie met die waarheid van de ander, ontstaat er iets moois.

Mijn leven lijkt op een soort reis en ik heb daarin diverse ervaringen opgedaan op heel veel verschillende manieren. En ik ben onderweg. Door trouw te blijven aan mijzelf, ontmoet ik deze ervaringen over het leven. Tijdens deze reis kwam ik op het pad van De Verwondering. Mijn verlangen om een jonge kleuterklas te mogen vormgeven, krijgt hier ruimte. Dit is iets wat ik al heel lang wilde doen. Samen met de kinderen ontstaat er een samen bewegen, samen beleven en samen creeeren en ontdekken van wat er allemaal in de wereld is. Door middel van het spel bewegen de kinderen en ik ons door de dag heen en ontstaat er een stroom, waarbinnen allerlei ontmoetingen met elkaar en ervaringen met de wereld om ons heen plaats vinden. Spelend leren.

Marjan Kolk

Marjan Kolk

Oprichter van deze school.

Ik ben Marjan Kolk en ik ben oprichter van deze school. Toen mijn zoontje Stijn de leeftijd had dat we ons moesten gaan oriënteren op een school, kwam ik erachter dat eigenlijk geen enkele school voldeed aan de wensen die ik voor hem had. Uiteindelijk heeft deze zoektocht geleid tot het ontstaan van BBS de Verwondering.

Met het beginnen van een eigen school, probeer ik mijn droom te realiseren en mijn wensen voor de kinderen uit te laten komen. Ik wens elk kind toe dat hij/zij op school:

zichzelf kan en mag zijn
leert van en in de natuur
lekker kan spelen
creatief bezig kan zijn
zichzelf leert kennen
een warme, veilige omgeving heeft
Samengevat: leren met hart, hoofd en handen in en van de natuur in een fijne omgeving! Is dat nu zoveel gevraagd?

In 2017 hebben we onze deuren geopend. We hebben een mooie start gemaakt. De komende jaren zal de uitwerking van onze visie en mijn droom, steeds meer vorm krijgen. We zijn een startende, lerende school en ik ben trots op wat we al hebben bereikt.

Naast oprichter van deze school, organiseer ik de bedrijfsvoering. Dit betekent eigenlijk dat ik alles doe, behalve het onderwijs zelf. Hier zijn de leerkrachten voor.

Ik hoop jullie eens te ontmoeten en jullie deelgenoot te maken van het realiseren van mijn droom. Samen kunnen we het onderwijs mooier maken!

Petra Elzinga

Petra Elzinga

Individueel leerlingbegeleider

Zijn

Ik hou ervan om te ontdekken wat een prachtig meesterwerk we in wezen zijn, ons-zelf als een cadeautje uitpakken, laagje na laagje… en de vreugde voelen van het samen delen!

BlueBirdsPetra


Mijn naam is Petra en vanaf September 2019 ben ik betrokken bij BBS de Verwondering als individueel leerlingbegeleider sociaal-emotionele ontwikkeling. Laat ik beginnen met vertellen dat ik simpelweg ben en dat is de basis van mijn werkzaamheden binnen de school. Van oorsprong heb ik een sociaalpedagogische achtergrond en heb ik op verschillende manieren werkervaring opgedaan in het individueel begeleiden van kinderen. Het is vooral het leven zelf dat mij alles geeft om mezelf te ontvouwen tot wie ik in wezen ben en te integreren in wat ik doe. Ik vind het bijzonder om mee te kunnen groeien in een school die in een heel eigen vorm in ontwikkeling is. Een proces waarin we met elkaar voedingsbodem creëren en kinderen de ruimte hebben om vanuit eigen individuele zijn, behoefte en drijfveren te ontdekken wat ze in hun ontwikkeling nodig hebben om te kunnen wortelen in het leven, te zijn! In de begeleiding sluit ik, spelenderwijs en intuïtief, aan bij de nieuwsgierigheid en de wens tot ontwikkeling van het kind zelf. Zo ontstaat er in ieder contact een unieke ruimte om samen te zijn en ons te spiegelen aan wat zich van binnenuit laat voelen, horen, zien, ervaren. Het is voor mij steeds weer heel bijzonder om te mogen ervaren hoe ze mij daarin meenemen en getuige laten zijn van de ontdekkingen die ze in zichzelf doen.

Petra

De schoolkat

‘Tijger’

DE SCHOOLKAT

Poes wilde niet meeverhuizen met de vorige bewoners van het andere deel van ons gebouw. En mocht blijven. Elke dag mogen een paar kinderen poes eten geven en verzorgen.


De schoolkat

‘Bob’

DE SCHOOLHOND

Bob is de hond van juf Mascha. Bob gaat vaak mee naar school, waar hij heerlijk braaf op zijn mat ligt te slapen, totdat het tijd is om het bos in te trekken! Of totdat een kind even langskomt voor een knuffel…


Arrow Down Icon
Verwondering is het begin van wijsheid