Missie van BBS De Verwondering

Brede Basisschool De Verwondering biedt in een kleinschalige en natuurlijke setting een nieuw flexibel basisschoolonderwijssysteem aan, waarin kinderen zichzelf mogen ontdekken, hun intrinsieke nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken en vrij van competitie- en prestatiedwang in eigen tempo kunnen uitgroeien tot creatieve en inventieve sociale jongeren (jong volwassenen) . Hun begeleiders zijn professioneel, empathisch, vertrouwenwekkend en bieden houvast en veiligheid om kinderen te coachen, te inspireren en te laten groeien.

In het onderwijsplan wordt de kwaliteit gewaarborgd, deze is goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Visie van BBS De Verwondering:
Brede Basisschool De Verwondering heeft de intentie uit te groeien tot een educatief beleefcentrum, dat kinderen prikkelt op onderzoek uit te gaan zonder gebonden te zijn aan een traditioneel klassensysteem.

Kinderen kunnen binnen gepast vrije kaders, gekoppeld aan verbondenheid, zelfreflectie en verantwoordelijkheid voor hun eigen projecten de wijsheid vergaren om te ontdekken wie ze werkelijk zijn en hun doelen hier in de wereld te realiseren.

Het begeleidend team monitort de ontwikkeling van ieder kind. Moedigt elk kind aan om uitdagingen met gepast risico aan te gaan en laat kinderen de grenzen verkennen van hun gedrag. Het begeleidend team is naast de ouders gids in het hier en nu.

Natuur is een belangrijke bron van inspiratie en samen met bewegend leren kan een kind met hoofd, hart en handen zijn/haar leerproces vorm geven.

Arrow Down Icon