Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang is een voorziening voor leerlingen van BBS de Verwondering. Na schooltijd en tijdens enkele schoolvakanties vinden zij hier gezelligheid en opvang in een huiselijke sfeer en kunnen ze deelnemen aan allerlei activiteiten. Onze BSO heeft een grote buitenruimte en het bos is aan de overkant, er wordt dan ook veel buiten gespeeld door de kinderen van de BSO.

Kinderen ontdekken de wereld om zich heen spelenderwijs. Gaandeweg en met vallen en opstaan ontdekken ze hun mogelijkheden en grenzen. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te doen wat bij hen past en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen in de groep. We werken kindvolgend bij het ontwikkelen van het activiteitenaanbod en betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij alles wat hen aangaat.

De basis van kinderparticipatie is de houding van onze pedagogisch medewerkers. Zij zijn constant alert op signalen van de kinderen en spelen hier zoveel mogelijk op in. Op deze manier krijgen kinderen bij ons de ruimte om te groeien, te ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden en waar hun talenten liggen.

Lees hier het Inspectierapport van de GGD Drenthe.

Arrow Down Icon