Het privacybeleid is voor BBS De Verwondering van primair belang en tevens geregeld bij wet middels Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hieronder enkele speerpunten:

1.1. Privacy persoonsgegevens:

BBS De Verwondering zal op geen enkele wijze gegevens en/of afbeeldingen van ouders én kinderen openbaar maken en/of toevertrouwen aan derden zónder toestemming van de ouder(s) c.q. verzorger(s).

Uitzonderingen hierop zijn:
a. Wettelijk geregelde bepalingen
b. Eventuele plaatsing website na toestemming ouder(s) c.q. verzorger(s)

1.2. Privacy e-mailgegevens:

BBS De Verwondering zal op geen enkele wijze e-mailgegevens verstrekken aan derden.

Uitzonderingen hierop zijn:
a. Wettelijk geregelde bepalingen
b. Berichtgeving / nieuwsbrief van BBS De Verwondering

Arrow Down Icon