| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Doneer || Het team || Vereniging |

Op BBS de Verwondering doen we het anders!

Wij zijn gestart in September 2017 

Wij zijn een kleinschalige basisschool in Alteveer (Drenthe) met oprechte aandacht voor ieder kind. Een school waar spelend leren in een natuurlijke omgeving centraal staat. Een warme, veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en op hun eigen manier en in hun eigen tempo mogen leren.

Vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht. Maar, deze vrijheid staat in het reguliere basisonderwijs van alle kanten onder druk. Leerlingen “moeten” urenlang stilzitten en bepaalde leerlijnen volgen. Hun eigen vrije denken wordt uitgeschakeld en vervangen door droge taal en rekenvaardigheden. Leerlingen verliezen het contact met hun hart en hun creativiteit. Stress en onderlinge competitie/ prestatiedrang worden zo in het kinderleven aangewakkerd. Bovendien worden zij voortdurend getoetst op hun cognitieve vaardigheden en kennis. Leerlingen verdienen het om gezien te worden, tijd te krijgen waar nodig en zich te ontplooien in wat ze al zijn! Op BBS de Verwondering doen we het daarom anders.

Wie zijn wij

BBS de Verwondering is een kleinschalige, staatsvrije school met oprechte aandacht voor ieder kind, spelend leren in een natuurlijke omgeving en een warme, veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en op hun eigen manier en in hun eigen tempo mogen leren.

Uitgangspunten
 • Kleinschalig (max. 60 leerlingen)
 • Oprechte aandacht voor ieder kind
 • Iedere dag veel buiten
 • De natuur als uitgangspunt om te leren
 • Ontdekkend / spelend leren
 • Kunstzinnige vorming als leidraad
 • Leren vanuit het doen
 • Veel aandacht voor sociaal-emotionele aspecten
 • Kind staat centraal, niet de prestatie
 • Werken met regionale, natuurlijke producten
 • School met hoge ouderbetrokkenheid

 

Lees uitgebreider... 

Onze locatie

 

Meer informatie BBS de Verwondering

Facebook de Verwondering
  06 - 273 212 26
Melkweg 13, 9306 TC Alteveer
  info@bbsdeverwondering.nl
Nieuwsbrief