Het schoolgeld

BBS de Verwondering is (tot en met 31 juli 2025) een onbekostigde school.

Wat is onbekostigd?

De Verwondering is een door de Inspectie voor het Onderwijs goedgekeurde school. In tegenstelling tot andere goedgekeurde en daarnaast door de staat bekostigde scholen, ontvangen wij geen overheidssubsidie. Wij voldoen namelijk niet aan de bekostigingseisen van de overheid.

En dat is een bewuste keuze.
Bij gesubsidieerd onderwijs (door de overheid) staat de inhoud van het onderwijs onder druk van regels en protocollen. De keuze voor onbekostigd (staatsvrij) heeft enerzijds te maken met het feit dat wij kleinschalig willen blijven en niet aan de norm van 200 leerlingen willen voldoen voor een bekostigde school. Maar vooral willen wij volledig ons eigen onderwijsprogramma kunnen bepalen en niet verplicht worden om bepaalde regels, zoals het afnemen van CITO toetsen, toe te passen.

Dit betekent dat wij geen overheidssubsidie ontvangen en de school o.a. bekostigen via alternatieve financiering, zoals subsidies en donaties, maar vooral met behulp van het schoolgeld.

Vanaf 1 augustus 2025 zijn wij een bekostigde school!

Na jaren van hard werken, uitzoeken, ontzettend veel doorzettingsvermogen, maar vooral blijven geloven in waar we voor staan, is het ons gelukt!! Vanaf 1 augustus 2025 zijn we een bekostigde school. Dit houdt in dat we gesubsidieerd gaan worden door de overheid. Hierdoor zal de ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2025 komen te vervallen. 

We blijven (binnen de ruime kaders van onderwijsinspectie) ons eigen unieke onderwijsprogramma volgen, want dit is waar wij voor staan. 

Steun van Stichting

Wij ontvangen financiële steun van Stichting Praktisch Vrije School Onderwijs “Camelot” V.O. Deze stichting heeft in het verleden vergelijkbare initiatieven gesteund.

Door de financiële steun van deze stichting hebben we een financiële buffer die ons door de eerste jaren kan helpen. Vooral deze beginjaren zijn financieel vaak een uitdaging. Wij zijn daarom erg blij met de steun van Stichting Camelot!

Schoolgeld

Omdat wij ons onderwijs zelf moeten financieren, vragen wij schoolgeld. Naast dit schoolgeld verwachten we ook dat ouders actief betrokken zijn bij de school. Dat kan op verschillende manieren: schoonmaken, tuinieren, klussen, onderwijsondersteuning, et cetera.

Voor het betalen van schoolgeld zijn er twee mogelijke contractsoorten:

Onderwijscontract
Het schoolgeld is € 325.- per leerling per maand, gedurende 12 maanden per jaar.

BSO contract inclusief onderwijs
Het is mogelijk om BSO in te kopen inclusief onderwijs. BSO en school lopen in elkaar over en zijn geïntegreerd, wij gaan uit van een doorlopende ontwikkelingslijn. Ieder kind kan zo vijf dagen in de week tussen 8.30 uur en 18.00 uur terecht op school en BSO, naar behoefte. De schooltijd loopt over in BSO tijd om 14:00 en de BSO sluit om 18:00. Wij hanteren een minimum van 3 dagen BSO afname per week bij dit contract. Het uurtarief bedraagt € 8,01 (2023).

Maandelijkse contributie
Naast 1 van bovengenoemde contracten betaal je maandelijks € 50.- per gezin contributie voor je lidmaatschap van de vereniging BBS de Verwondering.


Eenmalige instapkosten
Als uw kind definitief wordt ingeschreven (voor de kleuters na de eerste schoolmaand en voor zij-instromers na de proefperiode) zijn er eenmalige instapkosten van € 150.-.


Reserveren van een kleuterplek
Reservering van een kleuterplek (mits er niet al een broer of zus op de Verwondering zit) kost eenmalig en niet restitueerbaar € 450.-.

 

Arrow Down Icon