Aanmelding

Sommige ouders kiezen al voor de eerste schooldag van hun kind bewust voor BBS de Verwondering, en sommige ouders hebben te maken met een kind dat al een ervaring heeft op een andere school. Wat je drijfveer ook is om te kiezen voor BBS de Verwondering, het kind staat voor ons altijd centraal. Daarom hebben wij een zorgvuldig aannamebeleid dat bestaat uit de volgende stappen

Algemeen
Elk kind is uniek en heeft een eigenheid die voortkomt uit aard, aanleg, opvoeding en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. 

Wij vinden het daarom belangrijk om het te hebben over de kenmerken, talenten en vaardigheden van een kind.

Ieder kind is in principe welkom. Een enkele keer kan het voorkomen dat we een kind niet goed kunnen begeleiden; in het belang van de groep en ook van het kind zelf kan het dan beter zijn dat het kind zich (eerst) ergens anders kan ontwikkelen waar meer of beter toegespitste kennis voorhanden is. We zullen het kind nooit afwijzen om wie het is. De veiligheid en welzijn van de groep staan voorop.

Gaat uw kind (nog) niet naar school en wilt u het graag op onze school plaatsen? Dan bestaat de aanmeldprocedure uit de volgende stappen:

Gaat u kind(eren) al naar school en wilt u uw kind(eren) laten instromen? Dan bestaat de aanmeldprocedure uit de volgende stappen:

  • · Invullen aanmeldformulier op de website
  • · Uitnodiging voor kennismakingsgesprek
  • · Afspraak met leerkracht voor een meeloop dag/dagdeel
  • · Overgaan tot proefperiode van 6 weken
  • · Invullen inschrijfformulier
  • · Afspraak over instromen met leerkracht

Proefperiode
De proefperiode start in overleg met de leerkracht en duurt 6 weken. In deze 6 weken kunnen wij beoordelen of wij uw kind kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en andersom of uw kind bij ons op zijn of haar plek is. Na de eerste 2/3 weken is er een tussentijds gesprek om met elkaar te evalueren hoe het gaat. Nadat de 6 weken voorbij zijn, nemen we een definitief besluit of uw kind ingeschreven kan worden bij ons op school.

Het is belangrijk dat uw kind gedurende de proeftijd nog ingeschreven blijft staan op haar huidige school. Mocht de school hierover contact met ons willen, dan kan dat uiteraard.

Kosten proefperiode
Het schoolgeld op de Verwondering bedraagt € 300.- per leerling, per maand gedurende 12 maanden per jaar. Daarnaast betaal je maandelijks € 50.- contributie per gezin voor je lidmaatschap van de vereniging BBS de Verwondering. Dit gaat echter pas in vanaf de datum van definitieve inschrijving.

Tijdens de proefperiode maken wij uiteraard ook kosten (uren en materialen) en steken we veel energie in het leren kennen van uw kind.

Ook hiervoor krijgen wij geen subsidie en dus berekenen wij hiervoor kosten aan de ouders. Voor de proefperiode van 1,5 maand vragen wij een vergoeding van € 450.-

Eenmalige instapkosten
Als uw kind definitief wordt ingeschreven (voor de kleuters na de eerste schoolmaand en voor zij-instromers na de proefperiode) zijn er eenmalige instapkosten van € 150.-

Reserveren van een kleuterplek
Reservering van een kleuterplek (mits er niet al een broer of zus op de Verwondering zit) kost eenmalig en niet restitueerbaar € 450.-

Uw kind aanmelden

Arrow Down Icon