Basisonderwijs

Verwondering is het begin van wijsheid.


Schoolopbouw
De school heeft momenteel twee groepen. Een groep van 4 tot 7 jaar en een groep van 7-13 jaar. We streven naar een maximale groepsgrootte van 18 kinderen per groep.


Missie van BBS De Verwondering
Brede Basisschool De Verwondering biedt in een kleinschalige en natuurlijke setting een nieuw flexibel basisschoolonderwijssysteem aan. Een omgeving waarin kinderen zichzelf mogen ontdekken, hun intrinsieke nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken en vrij van competitie- en prestatiedwang in eigen tempo kunnen uitgroeien tot creatieve en inventieve sociale jong volwassenen. Hun begeleiders zijn professioneel, empathisch, vertrouwenwekkend en bieden houvast en veiligheid om kinderen te coachen, te inspireren en te laten groeien.

Visie van BBS De Verwondering
Visie van BBS De Verwondering Brede Basisschool De Verwondering heeft de intentie uit te groeien tot een educatief beleefcentrum, dat kinderen prikkelt op onderzoek uit te gaan zonder gebonden te zijn aan een traditioneel klassensysteem.

We zijn momenteel bezig een onderwijsprogramma te ontwikkelen dat qua tempo, thema’s en projecten afgestemd wordt op de talenten, behoeften en leerstijl van het kind.

Het begeleidend team monitort de ontwikkeling van ieder kind, moedigt elk kind aan om uitdagingen met gepast risico aan te gaan en laat kinderen de grenzen verkennen van hun gedrag en is naast de ouders gids in het hier en nu. Natuur is een belangrijke bron van inspiratie en samen met bewegend leren kan een kind met hoofd, hart en handen zijn/haar leerproces vorm geven.

Ouderparticipatie wordt toegejuicht door het team van BBS De Verwondering.

Toelichting
Het pedagogisch-didactisch concept en het onderwijsprogramma zijn vastgelegd in het onderwijsplan van BBS De Verwondering; dit is goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

BBS De Verwondering staat garant voor kleinschalig natuurlijk onderwijs en is staatsvrij om de ruimte te creëren qua programmering om gericht te blijven op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Wel ontberen wij overheidsfinanciering en daarom vragen wij ouders een bijdrage en proberen we sponsoring en donaties te bevorderen.

BBS De Verwondering vormt een functioneel en pedagogisch onderdeel van kleinschalige kinderopvang en onderwijs in de natuur voor kinderen van ongeveer 4 jaar tot globaal 13 jaar.

Arrow Down Icon