Er bestaan verschillende regelingen om de kosten voor u te verminderen:

  • Leerlingen vervoer: U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten (km-vergoeding) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kunnen verschillen per gemeente, u kunt de regeling over het algemeen vinden op de website van uw gemeente onder de naam “Leerlingen vervoer”.
     
  • Gemeentelijke regeling bij laag inkomen (gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm): de meeste gemeenten hebben een regeling die bedoelt is voor inwoners met een laag inkomen en hun eventuele kinderen.De gemeente is van mening dat iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom vaak een regeling hiervoor ingesteld. Op grond van deze regeling kunt u mogelijk een bijdrage krijgen voor een deel van de kosten voor BBS de Verwondering. Wij adviseren u hierover in gesprek te gaan met de gemeente en willen u hierbij eventueel helpen.
Categorieën:

Arrow Down Icon