Wat sommige ouders doen is een maandelijks gift vragen van familieleden om zo samen het schoolgeld te betalen. Ook staan wij niet stil wat betreft het eventueel bekostigd krijgen van het onderwijs dat wij bieden. Dat er vraag is naar ander onderwijs in Nederland staat vast, maar hoe de overheid hier gehoor aan gaat geven nog niet. De vrije scholen in Nederland zijn ook staatsvrij begonnen en kijk hoe populair en bom vol ze nu zitten. Overigens betalen ouders op reguliere vrijescholen ook een maandelijkse (vrijwillige) ouderbijdrage.


We hebben tevens een fondsenwervings werkgroep die ook zijn best doen om geld binnen te halen voor de school. We schrijven fondsen aan, maar richting ons ook op de kleinere bedrage. Momenteel hebben we meerdere afspraken staan bij supermarkten waar we gedurende een maand emballagebonnen inzamelen. We zijn ons er heel erg van bewust dat schoolgeld een reden is om je kind niet in te schrijven bij de Verwondering, dus doen wij er alles aan om de drempel zo laag mogelijk te maken in de toekomst.

Als school bieden wij twee vormen qua contract. Een los school contract waarbij het inkomen bepalend is voor de hoogte van het maandelijks schoolgeld. De tweede optie is een BSO contract inclusief school. Mocht je recht hebben om kinderopvangtoeslag kan het zijn dat je maandelijkse uitgaven lager uitvallen, maar dit is per gezin en inkomen anders.

Categorieën:

Arrow Down Icon