De Verwondering is een, door de inspectie, erkende staatsvrije (B3) school. Zij houdt tevens toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Eén van de vereisten is dat de kinderen de kerndoelen moeten worden aangeleerd. Deze kerndoelen zijn voor alle scholen in het primair onderwijs gelijk.

De dagelijkse leerstof is daarom zodanig ingericht dat deze dekkend is voor alle kerndoelen. Aan het einde van klas 6 kunnen de leerlingen t.a.v. bijvoorbeeld lezen, rekenen en schrijven evenveel als kinderen van een reguliere basisschool..

Om de ontwikkeling van de leerlingen op een overzichtelijke wijze vast te leggen, maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Met dit volgsysteem kunnen we nauwgezet de ontwikkeling en talenten van de leerlingen volgen. De waarnemingen van de leerkrachten zijn het belangrijkste middel om vast te stellen hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Wij maken geen gebruik van (CITO-) toetsen, tenzij het de leerlingen in de hogere klassen helpt om zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Wat wij heel belangrijk vinden in de aansluiting naar het voortgezet onderwijs is het feit dat de leerlingen bij ons ‘breed’ worden opgeleid. Doordat ze zich op sociaal en emotioneel en creatief gebied ontwikkelen. Er is bij ons op school veel aandacht voor het leren kennen van jezelf. Onze leerlingen kennen zichzelf goed, weten wat hun talenten zijn en staan hierdoor stevig in hun schoenen om de overgang aan te kunnen.

Categorieën:

Arrow Down Icon