| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Het team || VACATURE |

Leerkrachten


Felix de Bont

Hai, ik ben Felix de Bont. Ik bouw sinds oktober 2018 mee aan bbs de Verwondering. Op dit moment leid ik de klas met jonge kinderen, de 'kleuterklas' vier dagen in de week.

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de pabo van de Vrije School. Na mijn opleiding wilde ik mijn kennis, tijd en energie inzetten voor vernieuwing binnen onderwijs. De vernieuwingen zijn hard nodig. We voeden kinderen nog steeds op alsof ze veertig jaar dezelfde baan gaan hebben waarbij de kennis die ze hebben opgedaan hun waarde bepaalt. Dit terwijl we waarschijnlijk een tijd tegemoet gaan waarin jobhoppen meer regel dan uitzondering is. Het wordt dus erg belangrijk om de eigen vaardigheden en grenzen goed te kennen en hier op te vertrouwen. Ook is alle kennis ter wereld beschikbaar in de broekzak van de gemiddelde Nederlander. De vraag is niet meer wat je weet maar wat je doet met de beschikbare kennis. Dit vraagt om creatieve ondernemers in plaats van mensen die veel kennis hebben.

Tijdens mijn studietijd ben ik ook scoutingleiding geweest op de Veluwe. Het viel me op dat kinderen buiten zo anders zijn dan in een klas. Ondernemend en vol zelfvertrouwen. Doordat er ruimte is, doordat niks voorgestructureerd is, doordat alles 'echt' is, doordat de spelmaterialen zo uitdagend zijn. Ik onderzoek de uitwerking hiervan op jonge kinderen. De uitdagende ruimte die in het bos is biedt jonge kinderen de kans hun lijf helemaal te ontdekken. Hierin leren de kinderen hun eigen grenzen, vermogens en talenten kennen. Spelenderwijs ontmoeten ze de echte wereld,  experimenteren ze met uitdagend ongestructureerd materiaal en leren ze (samen) dingen te ondernemen. Zo help ik de kinderen  zichzelf op te voeden tot zelfverzekerde, initiatiefrijke wereldbewoners.

Monique van der Zalm

Mijn naam in Monique van der Zalm en ben sinds augustus 2017 verbonden aan BBS de Verwondering. Ik werk met de kinderen die in klas 3 (groep 5) zitten.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest op een vrijeschool, is mijn werk op “de Verwondering” een nieuwe uitdaging. De ervaring die ik heb opgedaan, zet ik in om de kinderen, die bij ons op school komen, op weg te helpen in hun ontwikkeling.

Doordat we de natuur vlakbij hebben, zitten we niet alleen in de klas, maar trekken we er ook elke dag op uit. Wat heeft het Mensinghebos ons veel te bieden! Elke dag doen we nieuwe ontdekkingen en wat leren we er veel. Niet alleen van de natuur zelf, maar ook tijdens het spel, het zoeken naar, enz., enz. Daarnaast spelen de seizoenen en het weer een belangrijke rol. Wat doet bijvoorbeeld de wind met de bomen? Wat is het verschil in een stukje bos wat in de zon ligt of in de schaduw? Waaruit groeien de blaadjes? Hoe bouwen we een hut? Hoe klim je in een boom en hoe kom je er weer uit?

Daarnaast vind ik het werken vanuit de antroposofische gedachte prettig. Werken door hoofd, hart en handen aan te spreken. Elk van de drie is even belangrijk, de gehele mens wordt daardoor aangesproken. Daar kun je een creatief, sociaal, en slim mens door worden. Het is fijn om daar samen met de kinderen aan te kunnen werken. Wat past wel en wat past niet? Hoe zou het anders kunnen? Kunnen we een oplossing bedenken voor een uitdaging. En daarbij blijf je als leerkracht jezelf ook steeds verder ontwikkelen.

Kortom, elke dag verwonderen we ons.

Ik nodig u graag uit om eens een kijkje te komen nemen bij ons op school. Dat kan via een afspraak of tijdens een inloopmiddag. Komt u zich ook verwonderen?

Miranda Busscher

Sinds de zomer van 2018 ben ik 1 dag per week gaan werken bij B.B.S. de Verwondering en daar kwam ik in aanraking met de antroposofie. Ik leer elke week nieuwe dingen. Net als de kinderen die in de klas zitten ben ik ook volop in ontwikkeling.

Ik verdiep mij in de antroposofie. Maar ook de visie van Emmi Pikler en Reggio Emmilia spreken mij erg aan. Ik ben van mening dat deze drie visies samen een mooie basis vormen voor hoe ik naar kinderen en hun ontwikkeling wens te kijken.

Overig


Marjan Kolk

Ik ben Marjan Kolk en ik ben oprichter van deze school. Toen mijn zoontje Stijn de leeftijd had dat we ons moesten gaan oriënteren op een school, kwam ik erachter dat eigenlijk geen enkele school voldeed aan de wensen die ik voor hem had. Uiteindelijk heeft deze zoektocht geleid tot het ontstaan van BBS de Verwondering.

Met het beginnen van een eigen school, probeer ik mijn droom te realiseren en mijn wensen voor de kinderen uit te laten komen. Ik wens elk kind toe dat hij/zij op school:

  • zichzelf kan en mag zijn
  • leert van en in de natuur
  • lekker kan spelen
  • creatief bezig kan zijn
  • zichzelf leert kennen
  • een warme, veilige omgeving heeft

Samengevat: leren met hart, hoofd en handen in en van de natuur in een fijne omgeving! Is dat nu zoveel gevraagd?

Afgelopen september hebben we onze deuren geopend. We hebben een mooie start gemaakt. De komende jaren zal de uitwerking van onze visie en mijn droom, steeds meer vorm krijgen. We zijn een startende, lerende school en ik ben trots op wat we al hebben bereikt.

Naast oprichter van deze school, organiseer ik de bedrijfsvoering. Dit betekent eigenlijk dat ik alles doe, behalve het onderwijs zelf. Hier zijn de leerkrachten voor.

Ik hoop jullie eens te ontmoeten en jullie deelgenoot te maken van het realiseren van mijn droom. Samen kunnen we het onderwijs mooier maken!