Voor zowel ouders als teamleden zijn de beweegredenen om te kiezen voor De Verwondering divers.

Met betrekking tot de ouders en leerlingen; de een kiest specifiek voor het buitenonderwijs, een ander voor de kleine groepen en daarmee grote aandacht voor het kind. Ook de antroposofische basis wordt veel als reden genoemd. Alle onderdelen samen maken De Verwondering uniek.

Voor teamleden is de reden om hier te komen werken overwegend dat er tijd en ruimte is om echt verbinding te maken met de leerlingen en te kijken naar hun behoeften.

Er zijn zowel ouders als teamleden die (nog) nooit iets hebben gelezen over antroposofie en Rudolf Steiner en anderen zijn heel enthousiast over zijn visie in het onderwijs en zijn er erg bekend mee. We willen ons ook niet in de markt zetten als alleen een vrije school, want we zijn meer dan dit. We vinden het belangrijk dat we naar elk kind kijken en het groepsproces in de gaten houden. We zijn ook een echte buiten school die buitenonderwijs aan het ontwikkelen is. Dus alleen antroposofisch zijn we niet, we zijn eerder onderwijs vernieuwend.

Categorieën:

Arrow Down Icon