In Nederland bestaan de volgden typen basisscholen:

  • Openbare basisscholen, deze zijn toegankelijk voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.
  • Scholen voor bijzonder onderwijs, op deze scholen krijgt uw kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.
  • Algemeen bijzondere scholen, zij geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet vanuit een godsdienst of levensbeschouwing.
  • Brede scholen, deze combineren onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.
  • Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben.
  • Scholen voor speciaal onderwijs (so). Deze scholen zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. 

Onze school is een algemeen bijzondere school. Vaak krijgen wij de vraag of we een school zijn voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dat zijn we niet.

We zijn in dat opzicht een ‘gewone’ basisschool.

De jongste kinderen komen bij ons op school vanwege de visie op het onderwijs die de ouders en het kind aanspreekt. De kinderen in de hogere klassen hebben vaak al een onderwijsverleden op een andere school en zijn daar om verschillende redenen vanaf gegaan.

Openbare scholen zijn soms vol, docenten werken hard en doen wat ze kunnen. Doordat wij een particuliere school zijn, hebben we ook andere mogelijkheden die we kunnen inzetten om leerlingen goed te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Kleinere klassen en veel beweging is voor veel kinderen al een hele verbetering. Leren op eigen tempo scheelt ook al heel veel. Maar als een kind echt speciaal onderwijs nodig heeft kunnen wij dit niet bieden en zullen gezinnen dan ook doorverwijzen naar onderwijs dat hierin is gespecialiseerd.

Categorieën:

Arrow Down Icon