Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast lesrooster met een duidelijk ritme. In de indeling van de onderwijsperioden houden we rekening met het ritme van in- en uitademen (opnemen en verwerken). Ook de schooldag zelf is ritmisch opgebouwd (hoofdonderwijs, vaklessen en kunstzinnige vakken). Uiteraard is er gedurende dag veel ruimte voor beweging en ‘buiten’ dit geldt zowel voor de lessen als voor vrij spel.

Per leerjaar verschilt de precieze dagindeling, echter zijn er enkele vaste punten op de dag, bijvoorbeeld:

  • Elke ochtend wordt de dag gezamenlijk geopend met de vertelkring, zingen en een spreuk.
  • In de loop van de ochtend wordt er gezamenlijk fruit gegeten. Tijdens het fruit eten wordt een verhaal voorgelezen.
  • Gedurende de dag is er ruimte voor lichamelijke beweging. Het aarden van je lichaam en het verzorgen van je fysieke lijf wordt hierdoor bevorderd. Bovendien wordt er veel geleerd in combinatie met bewegen. Bijvoorbeeld touwtjespringen in combinatie met rekenen.
  • Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld en van en in de natuur geleerd;
  • De lunch wordt gezamenlijk genuttigd, voorafgaand aan de lunch wordt een spreuk opgezegd.
  • Elke dag is er ruimte voor kunstzinnige vorming (tekenen, schilderen, knutselen, handwerken).
  • Bij de kleuters ligt de nadruk op spelen, natuurbeleving en knutselen in relatie tot het seizoen of het aankomende jaarfeest.
  • Vanaf klas 1 wordt er gewerkt in periodes waarin een bepaald thema wordt behandeld. De periodes zijn te verdelen in: taal, rekenen en heemkunde. Een periode duurt ongeveer 3 a 4 weken. Tijdens deze periode wordt er intensief gewerkt aan en geleerd over een onderwerp.
  • De dag sluiten we af door gezamenlijk zorg te dragen voor een opgeruimde klas en school. Te denken valt aan een nette kast, geveegde vloer, opgeruimde vakken; De dag wordt gezamenlijk afgesloten in de kring. We blikken terug op de dag en kijken naar de volgende dag. Eventueel wordt er nog een verhaal verteld of een spelletje gedaan. We sluiten de kring af met de eindspreuk.
Categorieën:

Arrow Down Icon