| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Doneer || Het team || Vereniging |

Veelgestelde vragen - FAQ

Staat uw vraag er niet bij?

Mail ons uw vraag en u ontvangt spoedig antwoord.

Algemeen

Is er een uren norm voor het aantal uren per week dat de leerlingen naar school moeten?

Er is geen vaste uren-norm voor B3 scholen, zoals de Verwondering. Om deze reden kunnen wij ook zelf de schooltijden bepalen.

Hoe groot worden de groepen?

Wij zullen uiteindelijk de leerlingen gaan verdelen in vier groepen.

  • Kleuters
  • Klas 1 + 2
  • Klas 3 + 4
  • Klas 5 +6

De groepen zullen maximaal uit 15 leerlingen bestaan.

Zijn er regelingen waar ik eventueel gebruik van kan maken om het schoolgeld ‘betaalbaar’ te maken?

Er bestaan verschillende regelingen om de kosten voor u te verminderen:

  • Leerlingen vervoer: U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten (km-vergoeding) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kunnen verschillen per gemeente, u kunt de regeling over het algemeen vinden op de website van uw gemeente onder de naam “Leerlingen vervoer”.
     
  • Gemeentelijke regeling bij laag inkomen (gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm): de meeste gemeenten hebben een regeling die bedoelt is voor inwoners met een laag inkomen en hun eventuele kinderen.De gemeente is van mening dat iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom vaak een regeling hiervoor ingesteld. Op grond van deze regeling kunt u mogelijk een bijdrage krijgen voor een deel van de kosten voor BBS de Verwondering. Wij adviseren u hierover in gesprek te gaan met de gemeente en willen u hierbij eventueel helpen.

Wat doen jullie zelf om het onderwijs betaalbaar te maken/houden?

Wij zijn bezig met het oprichten van de Stichting Vrienden van de Verwondering en het aanvragen van diverse subsidies.

Doel van de stichting is: Het bevorderen en in stand houden van onderwijs-vernieuwende initiatieven, waar gewerkt wordt vanuit het antroposofische mensbeeld in de regio, waaronder BBS de Verwondering. Dit wordt een ANBI stichting.

De (groot-)ouders/verzorgers kunnen een gift (laten) doen aan de stichting in plaats van het betalen van schoolgeld. De stichting doet vervolgens een financiële bijdrage aan de school. Het beleid van de stichting hierover zal worden vastgelegd in het beleidsplan. Afhankelijk van de gift hebben de (groot-) ouders/ verzorgers mogelijk recht op schenkingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. Het onderwijs op BBS de Verwondering wordt hiermee betaalbaarder voor de (groot-)ouders/verzorgers.  Bovendien is het op deze manier voor andere particulieren ook aantrekkelijker om een gift te doen.

Op dit moment zijn wij in gesprek met de belastingdienst over dit plan en we verwachten op korte termijn van hen een uitspraak over de vraag of deze wijze van het verwerken van schenkingen en de schenkingsaftrek voor hen acceptabel is.

Verder zijn er diverse aanvragen voor subsidies / financiële bijdragen verzonden. Ook hiervoor geldt dat we nog even geduld moeten hebben, voordat we meer weten.

Daarnaast gaan we zeer binnenkort in gesprek met de Gemeente en diverse ondernemingen in Noordenveld over sponsoring.