| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Het team || Stichting Camelot |

 

BBS de Verwondering wordt een staatsvrije school.

Wat is staatsvrij?

Bij gesubsidieerd onderwijs (door de overheid) staat de inhoud van het onderwijs onder druk van regels en protocollen. De keuze voor staatsvrij heeft enerzijds te maken met het feit dat wij kleinschalig willen blijven en niet aan de norm van 200 leerlingen willen voldoen voor een bekostigde school. Anderzijds willen wij volledig ons eigen onderwijsprogramma kunnen bepalen en niet verplicht worden om bepaalde regels, zoals het afnemen van CITO toetsen, toe te passen.

Dit betekent ook dat wij geen overheidssubsidie ontvangen en de school o.a. bekostigen via alternatieve financiering, zoals subsidies en donaties, maar vooral met behulp van het schoolgeld.

Steun van Stichting

Sinds kort ontvangen wij financiele steun van Stichting Praktisch Vrije School Onderwijs "Camelot" V.O. Deze stichting heeft in het verleden vergelijkbare initiatieven gesteund.  Door de financiele steun van deze stichting hebben we een financiele buffer die ons door de eerste jaren kan helpen. Vooral deze begin jaren zijn financieel vaak een uitdaging. Wij zijn daarom erg blij met deze financiele steun!

Schoolgeld

Omdat wij ons onderwijs zelf moeten financieren, vragen wij schoolgeld. Naast dit schoolgeld verwachten we ook dat ouders actief betrokken zijn bij de school. Dat kan op verschillende manieren: schoonmaken, tuinieren, klussen, onderwijsondersteuning, etc..

Het schoolgeld wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijk inkomen. Dit is per kind 1/12 deel van het gezamenlijk netto jaarinkomen, verspreid over de 12 maanden van het jaar. Wij hanteren een minimumbijdrage van 200 euro per leerling per maand. Tevens hanteren wij een maximumbijdrage van 400 euro per leerling per maand. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, zullen we in overleg met u het schoolgeld per kind bepalen. We zijn nog zoekende naar een passende staffel bij meerdere kinderen.

 

Categorie Gezamenlijk netto jaarinkomen 1/12e per jaar Per maand
A < 30.000 2.500 200
B 30.000 - 35.000 2.708 230
C 35.000 - 40.000 3.125 260
D 40.000 - 45.000 3.542 295
E 45.000 - 50.000 3.958 330
F 50.000 - 55.000 4.375 365
G > 55.000 4.583 400

Als deze kosten te hoog zijn voor u kan dat een reden zijn uw kind(eren) niet naar BBS de Verwondering te laten gaan. Dat zou erg zonde zijn! Laat de kosten dan ook niet uw belangrijkste reden zijn om niet voor onze school te kiezen. Neem daarom altijd even contact met ons op als u geïnteresseerd bent zodat we met u kunnen overleggen hoe we in uw specifieke situatie een oplossing kunnen vinden.