| Home || Onderwijs || Aanmelden || Schoolgeld || Doneer || Het team || Vereniging |

Aanmelding

Sommige ouders kiezen al voor de eerste schooldag van hun kind bewust voor BBS de Verwondering, en sommige ouders hebben te maken met een kind dat al een ervaring heeft op een andere school. Wat je drijfveer ook is om te kiezen voor BBS de Verwondering, het kind staat voor ons altijd centraal. Daarom hebben wij een zorgvuldig aannamebeleid dat bestaat uit de volgende stappen:

  • kennismaking ouder(s) en docent(en) en kijken op school
  • een wenperiode van minimaal 5 dagen
  • evaluatiegesprek